• Friskrivning, PUL & kommentarer

  På denna blogg representeras mina personliga åsikter, vilka inte nödvändigtvis sammanfaller med de åsikter som organisationer som jag är verksam inom framför.

  Publicering görs med journalistiskt syfte i enlighet med SFS 1998:204.

  Vill du kommentera inläggen rekommenderar jag att du först läser Debattreglerna. För den som önskar kommentera helt anonymt ställs krav på saklighet och resonemang. Den håller sig på en osaklig eller oförskämd nivå, får i alla fall besvära sig med att lämna relevanta kontaktuppgifter.
 • Senaste kommentarer

 • Senaste inläggen

 • Top Posts

 • Meta

 • Arkiv

 • Annonser

FRA-brev

Lägger här upp de brev som jag och mina nästående sänt till ansvariga politiker angående

FRA-omröstningen på onsdag.

Det går bra att låta sig inspireras!

För den som vill läsa mer finns en samling fler bra texter som alla argumenterar mot FRA-förslaget här

Brev till

 1. Brev till C – distrikts och Linköpings-representanter
 2. Justitieminsiter Beatrice Ask, från Henrik Steensland
 3. Vice statsminister Maud Olofsson, Från Henrik Steensland
 4. Statsminister Fredrik Reinfeldt, från Henrik Steensland
 5. centerpartiets riksdagsgrupp Marianne Magnusson (Medlemsinitiativ), från Sophia Blomqvist
 6. Östergötlands riksdagsledamot (c) Staffan Johansson, från Sophia Blomqvist
 7. Brev sänt till vår bekantskapskrets, från Henrik och Sophia
 8. Medlemsinitiativ till (C)s Östgöta distrikt, Gösta Gustavsson, från Sophia Blomqvist
 9. Östergötlands riksdagskandidater, från Karl Eldebo

Brev till C – Östgötsk distriktsledamot och Linköpings ordförande
Hej Johan, Christoffer och Anna

Jag kontaktar dig angående riksdagens omröstning i FRA-frågan på onsdag.

Centerpartiets ställningstagande i integritetsfrågor var en avgörande
del som fick mig att rösta på partiet och att även bli medlem. Sverige
behöver en stark röst som låter staten vara stark där det behövs, men
som skyddar medborgarnas rätt till skälvbestämmande och
integritetsskydd.

Av allt jag kunde läsa mig till, eller höra i samtal med
centerpartistiska företrädare så kunde jag aldrig drömma om att
centern skulle stödja detta förslag.

Förslaget ger staten rätt och möjlighet att
fastslå vår geografiska position (mobil roaming)samla all information
om våra göranden i digital form (telefon och mobilsamtal, all ativitet
på internet – chatt, mail, bankärenden, informationssökning,
tidningsläsande etc etc). För den tekniska sanningen är att för att
kunna avfärda informationen så måste den först sammanställas och
sparar, för att alls kunna värderas. Detta gäller även digital trafik
inom Sverige, eftersom 95% transporteras överutländska servrar på sin
väg mellan Sverige och Sverige.
Präster, läkare, polis, sociala myndigheter och andras sekretess kan
inte längre garanteras.Meddelarfrihet och källskydd i relation till
media kan inte garanteras.Företagshemligheter som inte krypteras kan
inte bara komma att sparas utan även säljas till extern part (för det
är en av delarna med FRA-förslaget, statliga och andra organisationer
skall kunna handla med informaion).Därtill kan vi konstatera att vi i
riksdagen har ett antal ledamöter som inte stöder förslaget, men som
eventuellt inte törs rösta efter sina egna värderingar och det mandat
de fått av sina väljare (varav minst två centerpartister). De fryses
ut och är inte säkra på att kunna fortsätta sitt politiska arbete om
de inte följer den partipiska som i centerapartiets fall står i strid
med de beslut som fattades av stämman i Kalmar. Inom den moderata
riksdagsgruppen har det enligt initierade källor utfärdats hotom
uteslutning för den som röstar nej. Detta tyder, utöver sakfrågan, på
att frågan styrs av annat än demokratiska värderingar och mänsklig
respekt.

Vidare finns bevis för att FRA inte följt de lagar de hittils haft att
följa och trots det skall vi anförtro dem än mer makt. Argumentet att
det är bättre att verksamheten är legal är lite som att säga att
barnmisshandel är bättre om den är laglig för då har man kontroll på
den. Något som är ont, blir inte mindre ont för att det är lagligt och
har FRA inte ansett sig lyda under Europakonventionen och svensk
grundlag fram tills nu – varför skall de respektera nya lagar eller
demokratisk insyn?

Avslutningsvis – det har faktiskt inte lagts fram några bevis för att
detta kommer att uppfylla de mål som man säger sig ha med lagen.
Uppsåtet tycks anses vara argument nog, men så kan det rimligen inte
fungera i en demokrati som värnar sina medborgerliga rättigheter.
Sverige har en tidigare historia av att agera för nationens bästa,
utan större beaktande av mänskliga värden – jag syftar på
tvångssteriliseringar, baltutlämningen och permittenttrafiken.

Staffan Danielsson är en av de ledamöter som sagt sig komma att rösta
ja på onsdag. Jag hoppas att ni från Linköping och Östergötland snabbt
kan få era styrelser att ta ställning och därefter se till att vår
representant får klart för sig var Östergötlands centerpartister står.

Sällan har så mycket hängt på ert snabba och kärnfulla agerande.

Kan jag på något sätt vara till hjälp eller stöd så är ni mer än
välkomna att återkomma till mig.

Frihetliga hälsningar,

Sophia Blomqvist
medlem
Topp
Till Justitieminister Beatrice Ask

———- Forwarded message ———-
From:  <automatsvar@regeringen.se>
Date: 2008/6/12
Subject: Ska regeringen köra över väljarna i FRA-frågan? (till
Beatrice Ask, svar går till henrik[punkt]steensland[kaffebröd]gmail[punkt]com)
To: registrator@justice.ministry.se
Cc: henrik.steensland@gmail.com”>henrik.steensland [kaffebröd] gmail.comFrån: Henrik Steensland

E-postadress: henrik[punkt]steensland [kaffebröd] gmail [punkt] com

Meddelande: Hej Beatrice!

Jag undrar om du valt det citat som syns på din profilsida på
regeringen.se själv?
Det står: ”Sverige ska vara ett tryggt land att leva i för alla […]
Människor ska känna att rättsväsendet finns nära dem och finns till
för dem, att lagar och regler är rimliga och relevanta och att
rättsväsendet fungerar effektivt och rättssäkert.”

Jag kan inte se hur den texten är förenlig med en vilja att driva
igenom FRA-lagen i riksdagen.
Menar du att FRA-lagen är i linje med din text?

Du inser säkert likaväl som jag att rättssäkerheten minskar och att
reglerna är orimliga och irrelevanta för den stora majoriteten. Det
sägs att syftet är att skydda Sverige mot terrorister, men jag är helt
övertygade om dessa terrorister förmår kryptera sin trafik.

Du har ett ansvar som justitieminister att göra vad du kan för att
stoppa det här förslaget och ta fasta på de remissvar som inkommit
från lagrådet och polisstyrelsen. Vad har du gjort och vad kommer du
göra?

Jag räknar med att få ett svar på detta. Frågan är av yttersta vikt för mig.


[Till toppen]
Till Maud Olofsson

———- Forwarded message ———-
From:  <automatsvar@regeringen.se>
Date: 2008/6/12
Subject: Ska partiledningen köra över rikstinget och väljarna i
FRA-frågan? (till Maud Olofsson, svar går till
henrik[punkt]steensland[kaffebröd]gmail[punkt]com)
To: registrator@enterprise.ministry.se
Cc: henrik[punkt]steensland[kaffebröd]gmail[punkt]com

Från: Henrik Steensland

E-postadress: henrik[punkt]steensland[kaffebröd]gmail[punkt]com

Meddelande: Hej Maud!
Jag och många av mina vänner röstade i senaste riksdagsvalet på
Centerpartiet. Anledningen var framför allt att ni var det av de som
stora partierna som högst aktade den personliga integriteten.

Inför den kommande omröstningen i riksdagen om FRA-lagen blev jag
riktigt illa berörd när jag fick veta att partiledningen planerar att
gå emot rikstingets och majoriteten av era väljares åsikter.

Jag undrar för vems skull ni gör detta? Är det för att ni inser något
om förslagets natur som ni tror att väljare och riksting har missat?
Varför ger ni er i så fall inte ens på ett försök till öppen
opinionsbildning för att få stöd? Min gissning är att ni likaväl som
jag vet att ni aldrig skulle få stöd i den här frågan. Ändå vill ni
driva igenom förslaget. Som mjukvaruchef vet jag vilka kostnader och
risker som alltid finns förknippade med försök till hemlighållande av
de uppgifter som kommer att samlas in. Jag har helt misslyckats med
att hitta några bevis för att den här typen av insatser leder till
ökad säkerhet.

Jag vädjar till dig som partiledare att lyssna på dina väljare och
inte vända dövörat till för den massiva kritiken mot förslaget. Det
brukar löna sig i längden.

Jag räknar med att få ett svar på detta. Jag har lagt ner mycket tid
på att hitta ett parti som jag med stolthet kan rösta på. Gör mig inte
besviken i den här frågan.


[Till toppen]
Till ordföranden för centerns riksdagsgrupp Marianne Magnusson

Hej Marianne!

Jag tillskriver dig i egenskap av medlem i Centerpartiet i Östergötland, Linköping närmare bestämt.

Ett avgörande argument som fick mig och många i min bekantskapskrets att rösta på Centerpartiet i valen 2006 och för min del även att förlja upp med ett medlemskap var att ni tog tydlig ställning för medborgarnas integritet. Något som vi var i desperat behov av i den hastiga utvecklinen mot Bodström-samhället som pågick (Numera Bodström/Ask-samhället). Därför ser jag med isande fasa nu utvecklingen inför nästa veckas FRA-omröstning i riksdagen.

Trots det tydliga ställningstagandet och trots att det tycks uppenbart att detta inte är ett förslag som centerpartiets medlemsbas eller väljare stöder så ser det inte bättre ut än att den centerpartistiska riksdagsgruppen nästa vecka kommer att rösta igenom förslaget.

Min röst kan jag inte återkalla – hur mycket jag än i nuläget önskar att det vore möjligt. Mitt medlemskap både kan och kommer jag dock att avbryta om inte riksdagsgruppen tar sitt förnuft till fånga och återgår till att föra den politik som vi väljare röstat fram och medlemmar stöder med tid och pengar. Följer ni däremot vad ni utlovat så skall jag inte bara fortsätta mitt medlemskap, utan aktivera mig samt värva de jag kan i bekantskapskretsen, det var nämligen vad jag hade planerat att göra.

Att i en så här grundläggande demokratisk fråga byta ståndpunkt utan ett mellanliggande val är inte oansvarigt – det är direkt ohederligt.

Förslaget – trots de justeringar som gjorts är mer långtgående i sin kontroll av medborgarna än de flesta diktaturer ens vågar drömma om och den demokratiska grundpricip som säger att statens verksamhet skall vara transparent för medborgarna medan medborgarnas privatliv skall vara i största möjliga mån förborgat för staten bryts här helt.

Saker som utöver förslaget som sådant borde fått den saktmodigaste att reagera är:
Den myndighet som anförtros ansvaret har redan länge överträtt de lagar och regler som de lyder under och med god vetskap därom. Däribland Europa konventionen om mänkskliga rättigheter, som har ställning som grundlag i Sverige. Lagen syftar inte huvudsakligen till att starta ny verksamhet, utan att legalisera befintlig. (Se gärna Rick Falkvinges blogg).
Verksamheten kommer att belasta samtliga medborgare, men enbart den kriminelle med mycket stor okunskap kommer att fastna. I alla fall om den information som medborgana fått stämmer.

Vidare kan man ju konstatera att om oron annan makt och för terrorism är stor, så borde motsvarande kraft lagts på krishantering och det har uppenbarligen inte gjorts. För inte tror väl vare sig riksdag eller regering att detta är den enda åtgärd som behöver vidtas? Vore oron genuin hade man rimligen arbetat på alla ledder samtidigt.

Därutöver – en mänsklig iakttagelse.

Såväl vid denna omröstning som vid den förra året så finns uppenbarligen en starkt press på de ledamöter som inte stöder förslaget, vittnen som sett bemötande de oliktänkande mött talar om svår vuxenmobbning.

Vilken typ av engagemang får människor att gå från goda argument och respekt för andra männsikors åsikter och värderingar till att med mobbning försöka förmå dem att gå emot sina värderingar och sin moral? Den företeelsen borde för sig själv vara nog för att få såväl partiledning som riksdagsgrupp att sätta sig i stillhet och fundera över vilka motiv som driver dem och lockar fram sådana beteenden. För egen del brukar jag inte agera omänskligt eller ovärdigt när jag lever i enlighet med mina egna värderingar, utan enbart när jag finner mig trängd och i konflikt med mig själv. Detta är inte ett beslut som skall fattas på sådan grund.

Mitt intitativ i korthet är således

* en uppmaning att rösta i enlighet med det ni utfäst för såväl väljare som medlemmar före valet och därmed fälla propositionen – att vara ett parti som kämpar för medborgarnas integritet och som inte tillåter staten att verka utan begränsningar.
* att om ni fullföljer den linje ni idag tycks följa förklara hur detta är i linje med de åsikter och program som bär centerpartiets märke fram till nu.
* att bemöta oliktänkande med respekt och empati – går detta beslut igenom så är det ett bemötande ni kommer att efterfråga från oss som ni bedragit.

Med vänlig hälsning,

Sophia Blomqvist
Aff.jur.stud. Linköping

P.S. Jag kommer att föra in detta brev samt svar på dexion.wordpress.com. Det kollektiva minnet är stort och det är bara 2 år till nästa val.

[Till toppen]
Till statsministern


[Till toppen]
Till Staffan Danielsson, riksdagsledamot, C, Östergötland Staffans mail

Hej Staffan!

För två år sedan fastnade jag för Centerpartiets engagemang för integritet. Ni fick mina röster och jag valde strax därefter även att bli medlem.

Idag ser jag med växande oro på er verksamhet i riksdagen. Jag syftar förstås på onsdagens omröstning om FRA-lagen.

Centerpartiets ställningstaganden före valet, likväl som de mål och åsikter som slagits fast inom partiet går stick i stäv med den ställning som riksdagsgrupp och partiledning idag intar. Jag kan i nuläget tyvärr inte återkalla den röst som är en del av ditt mandat i riksdagen, men jag kan avbryta mitt medlemskap i partiet i stället för att engagera mig som var min avsikt.

Jag kan också försäkra dig om att är du en av dem som medverkar till att FRA-lagen går igenom så skall jag lägga den tid som jag var beredd att lägga på partiengagemang på att försäkra mig om att inte en människa i min närhet glömmer vilket parti och vilka företrädare det var som svek sina medlemmar, sina väljare och sina åsikter.

På din blogg har jag noterat att du anser att det här är en svår fråga. När det handlar om demokratins grundvalar så är det inte längre svårt, det är lätt. Med FRA så har du sågat en bra bit in på den gren på vilken meddelarfriheten vilar, en bit till på samma gren där också banksekretessen vilar och slutligen en bit in på den gren där medborgarnas skydd för att sins emellan avhanlda vad helst de önskar vilar.

Med stort obehag iakttar jag också hur oliktänkande uppenbarligen behandlas i denna fråga. Att partipiska förekommer här och var är ingen hemlighet – men när människor omkring börjar tala om grov vuxenmobbning har vi lämnat partipiskan bakom oss och gått vidare ännu en nivå i Dantes inferno. Den typen av verksamhet har inte i demokratiska sammanhang att göra. Nu säger jag inte att du har merverkat – för det vet jag ärligt sagt inte. Men även det oskyldigaste lamm bör fundera över vilka makter som vill genomföra demokratiska beslut med hjälp av hot och mobbning – istället för med goda argumetn.Vilket fråga är så viktig att man är beredd att sätta de demokratiska funktionerna ur spel – att få politiker att följa någonting annat än sitt samvete och det mandat de fått av sina väljare?

Normalt sett skulle jag be om ursäkt för den hårda ton som jag vanligen inte använder mot främmande människor – med jag utgår från de resonemang du företrätt på din blogg och uppenbarligen behöver det klargöras att det inte är en fråga om ett svårt beslut. Inser man inte det värde meddelarfrihet, brevhemlighet och banksekretess har för demokratin bör man lämpligen söka sig ett annat jobb än förtroendevald ledamot av Sveriges riksdag.

När en släkting som i många år arbetat med svenskt demokratibistånd i centralasien och numera gör det samma i Vit-Ryssland reagerade med att jämföra Sverige och Vit-Ryssland. Sverige och Vit-Ryssland.

Det borde inte behöva sägas mer.

En av nackdelarna med att vara människa är att man ofta felar. En av fördelarna är att ibland finns det möjlighet att ändra sig.

Tills knappen är tryckt på finns tid.

Tid att ta sitt förnuft till fånga.
Tid att inte svika väljare.
Tid att möjliggöra fortsatt förtroende.

Hälsningar,

Sophia Blomqvist
Linköping

Staffans auto-svar
Sophias svar:

autosvar förhöjer inte aktien hos folkvalda…

Staffans svar:

Hej Sophia

flera hundra mail möjliggör tyvärr inte 200 olika svar, tro mig.

och jag tänkte att min summering är bättre än inget svar.

mvh

Staffan D

Sophias svar:

Det har jag normalt sett full förståelse för, men i nuläget är du påväg 1. avskaffa vår demokrati 2. svika partiets interna ståndpunkter likväl som avgivna vallöften. Hade du läst mitt brev så hade du också vetat att jag redan läst din blogg och din argumentation där…

/Sophia


[Till toppen]

Brev från Henrik och Sophia till stora delar av bekantskapskretsen

Vänner och bekanta!

Politiska uppmaningar skall man vara försiktiga med, men eftersom frågan är av så stor demokratisk vikt väljer vi ändå att gå ut med en uppmaning till stora delar av vår bekantskapskrets.

På onsdag kommer Sveriges riksdag att fatta beslut om den så kallade FRA-lagen. Den ger svenska staten rätt och möjlighet att signalspana på svenska medborgare utan föregående brottsmisstanke, att skanna all digital trafik som passerar in och ut över landets gränser (i princip all med andra ord). Det innebär att såväl mail som telefonsamtal och sms kommer att sökas igenom, de som uppfattas som misstänkta kommer att sparas och behandlas. Hur är inte klart.

Den myndighet som kommer att ansvara för arbetet är Försvarets Radioanstalt, därav namnet. FRA ägnar sig redan idag åt olaglig spaning, vilket inte är någon hemlighet och detta beslut syftar till stor del att legalisera befintlig verksamhet som genomförts i strid mot Europakonventionen om mänskliga rättigheter och därmed även svensk grundlag.

Brevhemligheten och meddelarfriheten underminneras
Detta förslag skiljer sig på intet sätt från att staten skaffade sig rätten att öppna all post som går till eller från dig och därmed avskaffa posthemligheten. Det innebär också att meddelarskyddet, en grundbult i den svenska demokratin, inte är mycket värt om informationen inte överförs personligen eller per postbrev.

På Aftonbladet kunde man häromdagen rösta för eller emot FRA-lagen. Mer än 80 av läsarna varemot. För att ge er ett exempel på mentaliteten hos dem som ovillkorligen vill driva igenom detta förslag: Centerpartiet har internt och i vallöften tagit avstånd från den här typen av beslut, men har efter valet helt svängt och kör nu över såväl medlemmar som väljare. De som inte stödjer partilinjen mobbas (nej vi menar inte möter motstånd, utan mobbas). Att gå emot givna löften, trackassera oliktänkande och att skaffa sig tillträde till en majoritet av befolkningens kommunikation är inte förenligt med demokratiska principer. Det finns goda skäl att misstänka att motsvarande sätt att bemöta motståndare pågår på fler håll.

Vi hoppas att du liksom vi tycket att detta är oacceptabelt!
Kontakta dina politiker och delge dem din åsikt!!! Miljöpartiet och Vänsterpartiet är emot förslaget, medan Socialdemokraterna var det parti som initierade förslaget, men som i dag röstar emot dess nuvarande formulering (givet att alla ledmöter följer partilinjen)!

En rad eller två räcker – gör klart att det här är inte ok, och att det inte är mer än två år till nästa val då de alla vill ha vårt förtroende att regera landet…

Mer information samt kontaktinformaton till ansvariga politiker hittar du här.
Henrik har skrivit till statsminister, justitieministern och Maud Olofsson – vill du planka så finns de här.

Med förhoppning om att ingen tar illa vid sig, men att många reagerar!

Henrik och Sophia

P.S. Om du inte tycker som vi så vill vi gärna lägga både tid och energi på att diskutera vidare med dig, för det här är en enormt viktig fråga för oss.

Här finns ännu mer information (vinklad från båda håll) om du vill veta mer:

http://www.fra.se/omfra_faq_lag.shtml
http://rickfalkvinge.se/2008/06/10/fras-allmanna-avlyssning-en-resume/

Tack för att du läste hela brevet. Det betyder mycket för oss.

(C) Det här brevet får fritt spridas, kopieras och användas efter bästa förmåga.

[Till toppen]

Medlems initiativ C-Östergötland – Gösta Gustavsson
Hej Gösta!

(Detta brevborde även gåtill distriktets vice ordförande, men det saknas uppgift om e-postadress till henne på hemsidan. Vidarevefordra gärna).

Jag tillskriver er i egenskap av medlem i centerpartiet (Östergötland) sedan en stund efter valet.

Anledningen till att jag lade min röst på C och därefter blev medlem var till största delen på grund av Cs engagemang för decentralisering och integritetsskydd.

Därför är det med fasa som många av oss väljare och medlemmar åser Cs beslut att rösta för FRA-lagen i riksdagen på onsdag. C var inte direkt otydliga med vad man tyckte om FRAs signalspaning. Före valet vill säga. Förslaget har omarbetats och är i vissa avseenden bättre, men när det kommer till att riskera meddelarfrihet, banksekretess (samt övriga områden som brukar vara skyddade så som läkare, präster, tidningar etc), yttrandefriheten i allmänhet och grundläggande demokratiska principer som att din personliga integritet enbart får inskränkas med mycket goda skäl så som stark brottsmisstanke och efter en domstols beslut, så går det inte längre att se saker i gråskalor. Demokrati är inte någonting som man är för lite grand. Antingen är man för och då får man agera därefter, eller så är man det inte.

Jag undrar därför hur östgöra distriktet har ställts sig tidigare vad gäller integritetsskydd, statens makt över individen samt FRA-förslaget. Jag har sökt igenom er hemsida, men finner inga svar.

Jag uppmanar er att å Östergötlands distrikts vägnar kontakta partiledning såväl som riksdagsgrupp och klargöra för dem att Östergötland står stark i sitt demokratiska engagemang. Att inskränkande av meddelarfrihet, yttrandefrihet, banksekretess och mycket mer inte är någonting mindre än upphävande av demokratins spelregler!

Går detta förslag igenom med centerpartistiskt stöd kan jag inte gärna lägga min röst på det partiet igen och än mindre vara medlem. Jag hoppas innerligt att den situatonen inte uppstår.

Jag ser fram emot ditt/ert svar.

Med oroliga hälsningar,

Sophia Blomqvist

Mobil: 070-204 58 50
Mail: sophia.blomqvist@gmail.com
LinkedIn: http://www.linkedin.com/in/sophiablomqvist


[Till toppen]
Till Östgötabänken från Kalle Eldebo

Hej!

Jag skickar detta mail till alla er politiker som ska företräda mig från Östergötland i vår riksdag.

Jag har inte röstat på er alla, men jag hoppas ändå att få låna två minuter av er tid.

Jag är trebarnsfar, jag arbetar på Linköpings Universitet och med min enskilda firma, jag bor i centrala Linköping och har en bil. Jag är med andra ord en rätt så genomsnittlig ”Svensson”.

Men till skillnad från de flesta andra svenskar så har jag – tack vare mitt arbete – en relativt djup förståelse för det världsomspännande datornätverket vi kallar ”internet”. Jag vet inte om du har det, och det är därför jag känner mig nödgad att kontakta dig.

Du kommer den 18:e juni att rösta för eller emot en lag som kallas ”FRA-lagen”. Om du röstar FÖR, så röstar du för en total övervakning av 95% av den kommunikation som en normal ”Svensson” bedriver med omvärlden.

Det är en övervakning som kommer spara allt du gör på nätet. Alla personer du kontaktar. Alla hemsidor du surfar.

Men det är väl inte så farligt? Tänker du kanske. Du gör ju inget fel.

Ta detta epost som ett exempel. Om vi hade FRA-lagen idag, så skulle detta mail sparats och analyserats. Av vem? Av dina partikamrater? Av mina? Av någon annan?

Varför sparas detta mail? Det skickas ju från en dator i Linköping till en dator i Stockholm? Men den skickas från den epostleverantör som heter Google. Mailet passerar troligen fler länder på vägen från Linköping till Stockholm än vad du gör på ett år.

Så, frågan du ska ställa dig den 18:e är inte ”Men JAG gör väl inget fel?”

Frågan du ska ställa dig är: ”VEM är det som kommer att avgöra vad som är ”rätt” och ”fel?” Idag. Imorgon. Om tio år.”

När vi väl börjat spara all information om din mailbox, då är det svårt att ta bort den.

Tack för din tid! Jag håller nu tummarna för att du AKTIVT röstar NEJ på onsdag.

Med varma hälsningar från Linköping

Karl Eldebo

Staffans auto-svar:

2008/6/13 Staffan Danielsson <staffan.danielsson@riksdagen.se>:

Hej Karl!

Signalspaningsfrågan är mycket svår. Centerpartiet brinner för integritetsfrågorna och har i betydande grad drivit fram förbättringar från integritetssynpunkt i lagförslaget jämfört med den planerade s-propositionen. Ledande centerpartister har med sitt engagemang drivit på både partiet och regeringen i frågan.

Vad som motiverar förslaget är varje lands rätt att skydda sig mot allvarliga yttre hot, t ex av militär art eller av terrorkaraktär. Detta har Sverige gjort sedan andra världskriget och detta gör med Sverige jämförbara länder. Signalspaningen söker få fram information om sådana allvarliga hot och hotbilder som avser utländska förhållanden. En myndighet med domarkompetens ska ge förhandstillstånd till signalspaning och en annan ska efterhandskontrollera att allt går rätt till, ett integritetsskyddsråd inrättas och en kontrollstation ska utvärdera lagen år 2011 med mera.

Regeringen har gjort den svåra avvägningen mellan att acceptera signalspaning mot allvarliga yttre hot i noga reglerade former contra det integritetsintrång detta ju innebär. Resultatet är en tydlig lag som reglerar signalspaningen noga men som accepterar att den tyvärr behövs, som vår värld ser ut. Socialdemokraterna ligger mycket nära regeringens linje och även v accepterar att signalspaning kan behövas. Mp vill utreda frågan ytterligare liksom s och v.

Jag har fått många kritiska inlägg på min blogg, se nedan,  och försöker där kommentera en del och svara på frågor.

Vänliga hälsningar

Staffan Danielsson

……………………………
Läs gärna min enkla blogg; http://staffandanielsson.blogspot.com
…………………………….

Staffan Danielsson
Riksdagsledamot för centerpartiet
från Östergötland

0703-228199
013-53266
08-7864437


——————————

Kalles svar:

Hej Staffan!

Tack för ditt svar. Det visar på en naiv och ängslig bild av verkligheten.

Jag själv är mer orolig för en totalitär stat än vad jag är för terrorister. De största diktaturerna i modern tid har alla varit folkvalda. Därför är det farligt att ge staten alldeles för mycket makt.

En myndighet med domarkompetens ska ge förhandstillstånd till signalspaning och en annan ska efterhandskontrollera att allt går rätt till, ett integritetsskyddsråd inrättas och en kontrollstation ska utvärdera lagen år 2011 med mera.

Vem tillsätter myndigheten? Vem kontrollerar kontrollanten? ”Förhandsstillstånd” låter mycket vackert, men på vilka villkor beviljas tillstånd?

Anser du även att brevhemligheten skall avrättas? Tycker du att denna diskussion, som du och jag för, bör arkiveras och sparas för att om tio år tas fram och ifrågasättas? Skulle du om tio år vilja vara tvungen att att försvara dina skriva ord? Skulle du om tio år vilja förklara i direktsändning vad du menar med ”Centerpartiet … söker få fram information .. allvarliga hot och … utländska förhållanden.”?

Jag hoppas verkligen, verkligen att du vet vad du röstar på. Jag hoppas att du förstår att det du röstar på kan jämställas med att någon spelar in alla dina samtal (de i telefon och de du gör på café) och sparar dem i en källare, ifall ifall.

Jag själv skulle aldrig, aldrig kunna motivera för min sjuåring att jag vill spela in allt han gör på nätet. Kan du motivera det för mig?

Med vänliga  hälsningar

Kalle Eldebo
Karl Eldebo

Läs även andra intressanta bloggares åsikter om , , , ,

Annonser

Ett svar

 1. […] Kalle “Svensson” Eldebo är senaste brevtillskottet. […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: